Nam tuổi Tân Mão 1951 hợp lấy vợ tuổi nào

Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận tâm đến chuyện tuổi Tân Mão 1951 của mình hợp với tuổi nào, nhưng khi chuẩn bị kết hôn, lập gia đình việc xem tuổi chồng vợ, xem tuổi cưới là điều không thể thiếu, vì nó ảnh hưởng đến một phần cuộc sống. Vậy tuổi Tân Mão 1951 lấy vợ năm nào thì gặp số Tam vinh hiển, hay tứ đạt đạo, nhất phú quý, hay đại kỵ, xin mời các bạn tham khảo ở dưới đây nhé.

Năm sinh nữ Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1966 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Bính – Thiên can : Tân => Tương Phá Địa chi : Ngọ – Địa chi : Mão => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Khôn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7
1967 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Đinh – Thiên can : Tân => Bình Hòa Địa chi : Mùi – Địa chi : Mão => Tam Hợp Cung : Càn – Cung : Khôn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 9
1974 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Tân => Bình Hòa Địa chi : Dần – Địa chi : Mão => Bình Hòa Cung : Cấn – Cung : Khôn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
1975 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Ất – Thiên can : Tân => Tương Xung Địa chi : Mão – Địa chi : Mão => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Khôn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7
1982 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Tân => Tương Sinh Địa chi : Tuất – Địa chi : Mão => Lục Hợp Cung : Ly – Cung : Khôn => Lục Sát Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8
1983 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Tân => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Mão => Tam Hợp Cung : Cấn – Cung : Khôn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 9
1989 Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Thiên can : Kỷ – Thiên can : Tân => Tương Sinh Địa chi : Tỵ – Địa chi : Mão => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
1994 Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Tân => Bình Hòa Địa chi : Tuất – Địa chi : Mão => Lục Hợp Cung : Càn – Cung : Khôn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 9
1995 Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Ất – Thiên can : Tân => Tương Xung Địa chi : Hợi – Địa chi : Mão => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
2002 Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Thiên can : Nhâm – Thiên can : Tân => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Mão => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Khôn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8
2003 Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Thiên can : Quý – Thiên can : Tân => Tương Sinh Địa chi : Mùi – Địa chi : Mão => Tam Hợp Cung : Càn – Cung : Khôn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 9
2009 Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Kỷ – Thiên can : Tân => Tương Sinh Địa chi : Sửu – Địa chi : Mão => Bình Hòa Cung : Ly – Cung : Khôn => Lục Sát Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7
2011 Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Thiên can : Tân – Thiên can : Tân => Bình Hòa Địa chi : Mão – Địa chi : Mão => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Khôn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7
2012 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Tân => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Mão => Lục Hại Cung : Càn – Cung : Khôn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8
2013 Dương Thủy – Dương Mộc => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Tân => Tương Sinh Địa chi : Tỵ – Địa chi : Mão => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 8

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *