Nữ tuổi Tân Mão 1951 hợp lấy chồng tuổi nào

Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận tâm đến chuyện tuổi Quý Mùi 1943 của mình lấy chồng tuổi nào thì hợp, nhưng khi chuẩn bị kết hôn, lập gia đình việc xem tuổi chồng vợ, xem tuổi cưới là điều không thể thiếu, vì nó ảnh hưởng đến một phần cuộc sống. Vậy tuổi Tân Mão 1951 lấy chồng năm nào thì gặp số Tam vinh hiển, hay tứ đạt đạo, nhất phú quý, hay đại kỵ, xin mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Năm sinh nam Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1967 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Tân – Thiên can : Đinh => Bình Hòa Địa chi : Mão – Địa chi : Mùi => Tam Hợp Cung : Tốn – Cung : Ly => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 9
1979 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Tân – Thiên can : Kỷ => Tương Sinh Địa chi : Mão – Địa chi : Mùi => Tam Hợp Cung : Tốn – Cung : Chấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 9
1986 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Tân – Thiên can : Bính => Tương Phá Địa chi : Mão – Địa chi : Dần => Bình Hòa Cung : Tốn – Cung : Khảm => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh 7
1989 Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Thiên can : Tân – Thiên can : Kỷ => Tương Sinh Địa chi : Mão – Địa chi : Tỵ => Bình Hòa Cung : Tốn – Cung : Tốn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 7
1994 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Tân – Thiên can : Giáp => Bình Hòa Địa chi : Mão – Địa chi : Tuất => Lục Hợp Cung : Tốn – Cung : Ly => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 9
1995 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Tân – Thiên can : Ất => Tương Xung Địa chi : Mão – Địa chi : Hợi => Tam Hợp Cung : Tốn – Cung : Khảm => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh 8
1997 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Tân – Thiên can : Đinh => Bình Hòa Địa chi : Mão – Địa chi : Sửu => Bình Hòa Cung : Tốn – Cung : Chấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 7
2003 Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Thiên can : Tân – Thiên can : Quý => Tương Sinh Địa chi : Mão – Địa chi : Mùi => Tam Hợp Cung : Tốn – Cung : Ly => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 9
2004 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Tân – Thiên can : Giáp => Bình Hòa Địa chi : Mão – Địa chi : Thân => Tứ Tuyệt Cung : Tốn – Cung : Khảm => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh 7
2012 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Tân – Thiên can : Nhâm => Tương Sinh Địa chi : Mão – Địa chi : Thìn => Lục Hại Cung : Tốn – Cung : Ly => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 8
2013 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Tân – Thiên can : Quý => Tương Sinh Địa chi : Mão – Địa chi : Tỵ => Bình Hòa Cung : Tốn – Cung : Khảm => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh 9

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *