các màu đá hợp với nam tuổi tân mão

Những loại đá quý phong thủy hợp với người tuổi Tân Mão 1951 nam mạng

Người sinh năm này có bản mệnh thuộc mạng Mộc nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: – Năm sinh dương lịch: 1951 – Năm sinh âm lịch: Tân Mão – Mạng: Nam – Cung Tốn Mệnh Mộc Người sinh năm này có bản mệnh thuộc mạng Mộc nên dùng các